Flexibele mechanismen voor het behalen van de Kyoto-normen

Wetgevend Kader

Om de Vlaamse Kyotokloof tijdig met de nodige emissierechten te kunnen invullen, zijn de volgende stappen gezet:

De rol en het belang van flexibiliteitsmechanismen

Het Protocol van Kyoto biedt de ondertekenende landen de mogelijkheid om een deel van hun reductie-inspanningen voor broeikasgassen in het buitenland te realiseren via de zogenaamde flexibiliteitsmechanismen. Door de inzet van de emissierechten gecreŽerd door deze mechanismen, wordt op een kostenefficiŽntere wijze vorm gegeven aan het klimaatbeleid, een aanpak die door de meeste West-Europese landen gevoerd wordt.

Zonder de inzet van deze mechanismen zou het tijdig realiseren van deze doelstellingen trouwens onmogelijk zijn, een vaststelling die ook door de Klimaatconferentie werd gemaakt. Voordat maatregelen op kruissnelheid komen en effect hebben op voldoende grote schaal, kan dit namelijk een aantal jaren in beslag nemen.

Concrete investeringen

Emissierechten kunnen via diverse kanalen aangekocht worden. Uitgangspunt voor het Vlaamse gewest is de duurzaamheid van de projecten, zoals ook bepaald in het besluit Verhandelbare Emissierechten. De volgende concrete resultaten zijn geboekt:

Om de voorziene hoeveelheden emissierechten tijdig in te kunnen vullen, wordt de markt verder verkend op nieuwe opportuniteiten die voldoen aan de nodige waarborgen op het vlak van duurzaamheid, financieel beheer en risicobeheer.

Home

Redacteurs en sponsors gevraagd voor deze website:


Opgelet : teneinde spam te vermijden, moet u bovenstaand e-mailadres zelf intikken en wordt er geen link gelegd.