De handel in emissierechten in een notendop

Inleiding

Het Kyoto protocol legt doelstellingen op voor de reductie van broeikasgasemissies. De EU streeft voor de periode 2008-2012 een reductie van 8% na ten opzichte van de emissies in 1990. Voor BelgiŽ is het doel 7.5%.

In juli 2003 is het Europees Parlement overeen gekomen om binnen de EU een systeem van verhandelbare emissierechten te gebruiken. Emissierechten of EU emission Allowances (EUA), uitgedrukt in ton CO2 equivalenten, geven de eigenaar het recht om de overeenkomstige hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten.

De EU besliste om al van start te gaan met een Emission Trading Scheme, ETS. Dit is een systeem van emissiehandel in de periode van 2005 tot 2007, voorafgaand aan de Kyoto periode. In deze eerste handelsperiode doet alleen de energie-intensieve industrie mee en wordt enkel CO2 beschouwd. In 25 EU landen zitten 11,000 tot 12,000 installaties van 5,000 bedrijven in het systeem. In BelgiŽ zijn dit 300 installaties uit 200 bedrijven. Elk van de installaties krijgt gratis een hoeveelheid emissierechten van de overheid. Op het einde van elk jaar moeten de operatoren van elk van de installaties emissierechten voorleggen voor de werkelijke CO2 uitstoot. In de praktijk moet dit pas tegen het einde van maart van het volgend jaar om de operatoren de tijd te gunnen hun emissies te berekenen en te rapporteren en ook om de overheden de gelegenheid te laten deze rapportering te controleren. Een bedrijf dat onvoldoende emissierechten voorlegt betaalt niet alleen een boete 40 EUR per ontbrekend recht in de handelsperiode tot 2007) maar moet volgend jaar ook het verschil in emissierechten goedmaken; boete betalen is op zich dus niet voldoende!

Om flexibiliteit te verlenen aan de deelnemers van het ETS en gelegenheid te geven om CO2 emissies te reduceren waar kan aan de laagste kost, kunnen EUAs verhandeld worden binnen EU. Bedrijven die effectief emissies reduceren, kunnen rechten verkopen. Bedrijven die te weinig rechten hebben, kunnen rechten kopen. Voor de bedrijven heeft het uitstoten van CO2 nu een duidelijke economische waarde waarmee ze rekening kunnen houden de optimalisatie van hun activiteiten. Bedrijven die te weinig emissierechten hebben zullen proberen hun emissies terug dringen om zo de kosten te drukken voor de emissies die netto moeten aangekocht worden. Maar ook bedrijven met een overschot aan rechten hebben een prikkel om hun emissies terug dringen, meer emissierechten te verkopen en zo hun inkomsten vergroten. Emissiehandel brengt zo duizenden potentiŽle kopers verkopers samen. Alle betrokken bedrijven worden aangespoord om emissies terug te dringen rekening houdend met de marktwaarde van CO2.

Elk jaar storten de 25 EU lidstaten emissierechten op de rekeningen van de betrokken bedrijven. De handel is niet beperkt tot bedrijven die elk jaar emissierechten krijgen. Iedereen kan een rekening openen op ťťn van de registers en meespelen in handel.

Auteur: Kris Voorspools
Analyst Energy & Environmental Products - Fortis Bank

Lees verder

Redacteurs en sponsors gevraagd voor deze website:


Opgelet : teneinde spam te vermijden, moet u bovenstaand e-mailadres zelf intikken en wordt er geen link gelegd.