Emissiehandel.be

Naar nieuwe webhost

De ontwikkeling van de markt van emissierechten

Het systeem van verhandelbare emissierechten is officieel van start gegaan in het begin van het jaar 2005. In 25 EU landen moeten ongeveer 5.000 bedrijven elk jaar voldoende emissierechten voorleggen bij de overheid om hun werkelijke emissies te verantwoorden. Doen ze dat niet, dan betalen ze een boete en moeten ze het eerstvolgende jaar het tekort bijpassen. Om de bedrijven wat flexibiliteit te geven krijgen ze elk jaar een aantal emissierechten gratis van de overheden en kunnen ze ook onderling emissierechten verhandelen.
Lees meer ...

CO2-emissies Vlaamse bedrijven die deelnemen aan Europese CO2-emissiehandel in 2007 met 4% gedaald t.o.v. 2005

Met de bekendmaking van de geverifieerde CO2-emissies voor het jaar 2007 wordt voor 171 Vlaamse bedrijfsvestgigingen de eerste handelsperiode 2005-2007 van het Europees emissiehandelsysteem afgerond. De emissies van deze bedrijven die in het Vlaamse Gewest onder het Europees systeem van CO2-emissiehandel vallen, daalden in 2007 tot 32,3 Mton, 2% lager dan in 2006 (33,0 Mton), en dit vooral door de evolutie in de chemie en de staalsector. T.o.v. 2005 (33,6 Mton) loopt de daling op tot 4%. Ook de eindbalans voor het Vlaamse Gewest in deze eerste handelsperiode is positief: het sluit deze eerste handelsperiode af met een heel beperkt overschot aan verleende emissierechten, namelijk 1%. Dit is een zeldzaamheid in de Europese Unie waar in vele andere lidstaten een gevoelige overallocatie zal plaatsgevonden hebben.
Lees meer ...

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 werd na een brede publieksconsultatie binnen de Vlaamse Klimaatconferentie1 definitief goedgekeurd op 20 juli 2006.
Lees meer ...

Flexibele mechanismen

Om de Vlaamse Kyotokloof tijdig met de nodige emissierechten te kunnen invullen, kunnen flexibele mechanismen worden ingezet.

Tot en met 2007 worden de projectgebonden flexibiliteitsmechanismen CDM (Clean Development Mechanism) en JI (Joint Implementation) ingezet. Vanaf 2008 kan het Vlaamse gewest ook andere kanalen inzetten, zoals rechtstreeks projectgerelateerde Kyoto-eenheden aankopen op de internationale markt.
Lees verder ...

In het Vlaams Parlement

Vraag om uitleg van de heer Eloi Glorieux tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het doorrekenen van emissierechten in de stroomprijs.
Lees meer ...

Nationaal Register Emissierechten

Op 17 november 2005 werd officieel het nationale register van Belgische emissierechten geopend. Nationale registers zijn gegevensbestanden om het beheer van de broeikasgasemissies, het beheer van de uitstootrechten en de (internationale) handel van deze rechten mogelijk te maken.
Lees meer op de website van het register zelf...

 

 

Redacteurs en sponsors gevraagd voor deze website:


Opgelet : teneinde spam te vermijden, moet u bovenstaand e-mailadres zelf intikken en wordt er geen link gelegd.

 

Vermeen ook meer over:

Mazoutprijs van vandaag
Prijsvergelijking Stroomtarieven
De elektronische bibliotheek
Prijsvergelijking Gastarieven
Frais-de-chauffage.be
Ondernemingsconferentie.be
Verwarmingskosten.be
Het verkeersreglement